خانم دکتر منیژه مهدوی که الحق یکی از باهوشترین خانمهای کلاس بود(امیدوارم به بقیه برنخوره) بالاخره اتاق عمل را رها کرد و برای مدت کوتاهی در جشن حضور یافت و من نیز فرصت را غنیمت شمرده و توانستم از خانم دکتر عکسی تهیه کنم. اگرچه در آن لحظه احساس کردم ایشان از خجالت نمیدانند چطور باید شر من را از سرخودشان کم کنند اما چاره ای نداشتم و در واقع این جسارت اجتناب ناپذیر بود.

+ نوشته شده توسط دکتر داریوش ذاکری در سه شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM